سرور مجازی لینوکس

section-839192f

سرور مجازی لینوکس

سرورهای مجازی لینوکس MacVPS با بهترین کیفیت و آپتایم بالا و کنترل پنل تحت وب در اختیار شما قرار میگیرند.

پلن یک

326,760تومان ماهانه
 • 20GB SSD
 • 2GB RAM
 • 2core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه : 400Mbps

پلن دو

454,440تومان ماهانه
 • 30GB SSD
 • 3GB RAM
 • 4core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه : 400Mbps

پلن سه

581,280تومان ماهانه
 • 40GB SSD
 • 4GB RAM
 • 4core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه : 400Mbps

پلن چهار

1,052,520تومان ماهانه
 • 50GB SSD
 • 8GB RAM
 • 8core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه : 400Mbps

پلن پنج

1,504,440تومان ماهانه
 • 70GB SSD
 • 12GB RAM
 • 8core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه : 400Mbps

پلن شش

1,800,960تومان ماهانه
 • 90GB SSD
 • 16GB RAM
 • 10core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه : 400Mbps

پلن هفت

2,181,480تومان ماهانه
 • 110GB SSD
 • 20GB RAM
 • 16core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه : 400Mbps

پلن هشت

2,562,840تومان ماهانه
 • 130GB SSD
 • 24GB RAM
 • 16core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه : 400Mbps

پلن یک

683,760تومان ماهانه
 • 20GB NVME
 • 2GB RAM
 • 2core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 2 ترابایت
 • پورت شبکه : 1Gbps

پلن دو

1,269,240تومان ماهانه
 • 40GB NVME
 • 4GB RAM
 • 4core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 2 ترابایت
 • پورت شبکه : 1Gbps

پلن سه

2,388,960تومان ماهانه
 • 80GB NVME
 • 8GB RAM
 • 4core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 2 ترابایت
 • پورت شبکه : 1Gbps

پلن چهار

3,661,560تومان ماهانه
 • 120GB NVME
 • 12GB RAM
 • 8core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 2 ترابایت
 • پورت شبکه : 1Gbps

پلن یک

289,800تومان ماهانه
 • 30GB SSD
 • 2GB RAM
 • 2core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 200 گیگابایت
 • پورت شبکه : 500Mbps

پلن دو

389,760تومان ماهانه
 • 40GB SSD
 • 3GB RAM
 • 4core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 200 گیگابایت
 • پورت شبکه : 500Mbps

پلن سه

540,120تومان ماهانه
 • 60GB SSD
 • 4GB RAM
 • 4core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 400 گیگابایت
 • پورت شبکه : 500Mbps

پلن چهار

918,120تومان ماهانه
 • 80GB SSD
 • 8GB RAM
 • 8core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 400 گیگابایت
 • پورت شبکه : 500Mbps

پلن پنج

1,439,760تومان ماهانه
 • 120GB SSD
 • 12GB RAM
 • 8core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 500 گیگابایت
 • پورت شبکه : 500Mbps

پلن شش

1,739,640تومان ماهانه
 • 160GB SSD
 • 16GB RAM
 • 10core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 500 گیگابایت
 • پورت شبکه : 500Mbps

پلن هفت

2,119,320تومان ماهانه
 • 200GB SSD
 • 20GB RAM
 • 16core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 700 گیگابایت
 • پورت شبکه : 500Mbps

پلن هشت

2,750,160تومان ماهانه
 • 200GB SSD
 • 24GB RAM
 • 16core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 700 گیگابایت
 • پورت شبکه : 500Mbps

پلن یک

519,960تومان ماهانه
 • 20GB NVME
 • 2GB RAM
 • 2core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 200 گیگابایت
 • پورت شبکه : 2Gbps

پلن دو

740,040تومان ماهانه
 • 30GB NVME
 • 3GB RAM
 • 4core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 200 گیگابایت
 • پورت شبکه : 2Gbps

پلن سه

979,440تومان ماهانه
 • 40GB NVME
 • 4GB RAM
 • 4core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 400 گیگابایت
 • پورت شبکه : 2Gbps

پلن چهار

1,649,760تومان ماهانه
 • 50GB NVME
 • 8GB RAM
 • 8core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 400 گیگابایت
 • پورت شبکه : 2Gbps

پلن پنج

2,119,320تومان ماهانه
 • 70GB NVME
 • 12GB RAM
 • 8core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 500 گیگابایت
 • پورت شبکه : 2Gbps

پلن شش

2,529,240تومان ماهانه
 • 90GB NVME
 • 16GB RAM
 • 10core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 500 گیگابایت
 • پورت شبکه : 2Gbps

پلن هفت

2,979,480تومان ماهانه
 • 110GB NVME
 • 20GB RAM
 • 16core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 700 گیگابایت
 • پورت شبکه : 2Gbps

پلن هشت

3,749,760تومان ماهانه
 • 130GB NVME
 • 24GB RAM
 • 16core x 1.6 GHz
 • OS : قابل انتخاب
 • 1xIPv4
 • ترافیک 700 گیگابایت
 • پورت شبکه : 2Gbps
10% مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می شود
لوکیشن و سیستم عامل به انتخاب شما
حدودا 15 گیگ از فضای سرور توسط سیستم عامل مصرف می شود و باقیمانده در دسترسی شما قرار میگیرد
section-8010cd9
MacVPS - سرور مجازی macOS

ویژگی های مشترک سرورهای مجازی با سیستم عامل لینوکس

کلیه آپشن هایی که در این قسمت مشاهده می کنید بر روی همه سرور ها به صورت رایگان فعال می باشد.

قابلیت ارتقا به پلن بالاتر دسترسی کنسول تحت وب 
سخت افزار اختصاصی پورت شبکه اختصاصی 
پشتیبانی 24 ساعته و 7 روز هفته ارتقای نرم افزاری رایگان 
امکان تغییر سیستم عامل توسط پشتیبانی