سرور مجازی مک - آلمان

اپال آلمان

80GB SSD/NVMe
4GB RAM
4core x 1.6 GHz
iPv4 قابل سفارش
ترافیک نامحدود

  • 1Gbps پورت شبکه
یاقوت آلمان

130GB SSD/NVMe
6GB RAM
6core x 1.6 GHz
1x iPv4
ترافیک نامحدود

  • 1Gbps پورت شبکه
آمتیست آلمان

180GB SSD/NVMe
8GB RAM
8core x 1.6 GHz
1x iPv4
ترافیک نامحدود

  • 1Gbps پورت شبکه
الماس آلمان

300GB SSD/NVMe
10GB RAM
12core x 1.6 GHz
1x iPv4
ترافیک نامحدود

  • 1Gbps پورت شبکه